XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-09-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 91
Giải bảy 229
Giải sáu 2687 9104 4577
Giải năm 8158
Giải tư 51461 42997 77321 15134 86484 25978 74582
Giải ba 05131 77562
Giải nhì 00772
Giải nhất 49273
Đặc biệt 777677
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 21 29 31 34 58 61 62 72
73 77 77 78 82 84 87 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 1 21, 31, 61, 91
2 21, 29 2 62, 72, 82
3 31, 34 3 73
4 4 34, 84
5 58 5
6 61, 62 6
7 72, 73, 77, 77, 78 7 77, 77, 87, 97
8 82, 84, 87 8 58, 78
9 91, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-09-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 16
Giải bảy 860
Giải sáu 8134 4291 3920
Giải năm 7663
Giải tư 65693 43307 42037 49748 09639 24339 09348
Giải ba 78675 28914
Giải nhì 06140
Giải nhất 05518
Đặc biệt 671066
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
07 14 16 18 20 34 37 39 39
40 48 48 60 63 66 75 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 40, 60
1 14, 16, 18 1 91
2 20 2
3 34, 37, 39, 39 3 63, 93
4 40, 48, 48 4 14, 34
5 5 75
6 60, 63, 66 6 16, 66
7 75 7 37
8 8 18, 48, 48
9 91, 93 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-09-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 56
Giải bảy 045
Giải sáu 1267 6310 3489
Giải năm 2314
Giải tư 44289 80227 08462 65289 43925 48863 60052
Giải ba 96883 84651
Giải nhì 13770
Giải nhất 68256
Đặc biệt 325861
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
10 14 25 27 45 51 52 56 56
61 62 63 67 70 83 89 89 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 70
1 10, 14 1 51, 61
2 25, 27 2 52, 62
3 3 63, 83
4 45 4 14
5 51, 52, 56, 56 5 25, 45
6 61, 62, 63, 67 6 56, 56
7 70 7 27, 67
8 83, 89, 89, 89 8
9 9 89, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 08-09-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 54
Giải bảy 694
Giải sáu 7717 5277 7384
Giải năm 3668
Giải tư 35066 61155 54070 70488 33446 21136 34206
Giải ba 13855 34703
Giải nhì 45237
Giải nhất 20796
Đặc biệt 510576
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
03 06 17 36 37 46 54 55 55
66 68 70 76 77 84 88 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 70
1 17 1
2 2
3 36, 37 3
4 46 4 54, 84, 94
5 54, 55, 55 5 55, 55
6 66, 68 6 36, 46, 66, 76, 96
7 70, 76, 77 7 17, 37, 77
8 84, 88 8 68, 88
9 94, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-09-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 59
Giải bảy 898
Giải sáu 4605 3626 2287
Giải năm 4018
Giải tư 92728 35826 84738 79249 06539 65857 56742
Giải ba 89746 19847
Giải nhì 83040
Giải nhất 43363
Đặc biệt 078520
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
05 18 20 26 26 28 38 39 40
42 46 47 49 57 59 63 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20, 40
1 18 1
2 20, 26, 26, 28 2 42
3 38, 39 3 63
4 40, 42, 46, 47, 49 4
5 57, 59 5
6 63 6 26, 26, 46
7 7 47, 57, 87
8 87 8 18, 28, 38, 98
9 98 9 39, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 25-08-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 53
Giải bảy 762
Giải sáu 7192 6848 5836
Giải năm 2640
Giải tư 09951 84751 01060 03907 07181 56664 02929
Giải ba 30134 40029
Giải nhì 06955
Giải nhất 44385
Đặc biệt 992119
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
07 19 29 29 34 36 40 48 51
51 53 55 60 62 64 81 85 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 40, 60
1 19 1 51, 51, 81
2 29, 29 2 62, 92
3 34, 36 3 53
4 40, 48 4 34, 64
5 51, 51, 53, 55 5 55, 85
6 60, 62, 64 6 36
7 7
8 81, 85 8 48
9 92 9 19, 29, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 18-08-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 54
Giải bảy 190
Giải sáu 4514 9478 5236
Giải năm 1470
Giải tư 73408 37985 94156 09692 20816 44908 50244
Giải ba 99482 49161
Giải nhì 27502
Giải nhất 73237
Đặc biệt 461392
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 08 08 14 16 36 37 44 54
56 61 70 78 82 85 90 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08, 08 0 70, 90
1 14, 16 1 61
2 2 82, 92, 92
3 36, 37 3
4 44 4 14, 44, 54
5 54, 56 5 85
6 61 6 16, 36, 56
7 70, 78 7 37
8 82, 85 8 78
9 90, 92, 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 11-08-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 76
Giải bảy 366
Giải sáu 7335 6648 2784
Giải năm 6493
Giải tư 27311 74130 75445 59274 64621 88095 55505
Giải ba 71564 08374
Giải nhì 41668
Giải nhất 16183
Đặc biệt 244044
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
05 11 21 30 35 44 45 48 64
66 68 74 74 76 83 84 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 30
1 11 1 11, 21
2 21 2
3 30, 35 3 83, 93
4 44, 45, 48 4 44, 64, 74, 74, 84
5 5 35, 45, 95
6 64, 66, 68 6 66, 76
7 74, 74, 76 7
8 83, 84 8 48, 68
9 93, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 04-08-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 29
Giải bảy 871
Giải sáu 0954 9843 4116
Giải năm 6384
Giải tư 03065 48888 72766 64891 07554 76790 26569
Giải ba 53555 23787
Giải nhì 05558
Giải nhất 88144
Đặc biệt 726237
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
16 29 37 43 44 54 54 55 58
65 66 69 71 84 87 88 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 16 1 71, 91
2 29 2
3 37 3 43
4 43, 44 4 44, 54, 54, 84
5 54, 54, 55, 58 5 55, 65
6 65, 66, 69 6 16, 66
7 71 7 37, 87
8 84, 87, 88 8 58, 88
9 90, 91 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 28-07-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 51
Giải bảy 337
Giải sáu 2891 1871 7901
Giải năm 2270
Giải tư 41354 93507 73003 05264 43163 24187 83083
Giải ba 11806 45102
Giải nhì 77233
Giải nhất 27620
Đặc biệt 715956
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 02 03 06 07 20 33 37 51
54 56 63 64 70 71 83 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 03, 06, 07 0 20, 70
1 1 51, 71, 91
2 20 2
3 33, 37 3 33, 63, 83
4 4 54, 64
5 51, 54, 56 5
6 63, 64 6 56
7 70, 71 7 37, 87
8 83, 87 8
9 91 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XoSo88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn