XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-07-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 42
Giải bảy 126
Giải sáu 4389 7168 8790
Giải năm 7006
Giải tư 37567 15370 21066 88571 27866 24577 15020
Giải ba 95582 17778
Giải nhì 55958
Giải nhất 49852
Đặc biệt 427968
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
06 20 26 42 52 58 66 66 67
68 68 70 71 77 78 82 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 70, 90
1 1 71
2 20, 26 2 42, 52, 82
3 3
4 42 4
5 52, 58 5
6 66, 66, 67, 68, 68 6 26, 66, 66
7 70, 71, 77, 78 7 67, 77
8 82, 89 8 58, 68, 68, 78
9 90 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-07-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 53
Giải bảy 729
Giải sáu 0969 5129 6007
Giải năm 1114
Giải tư 86903 45454 49576 85922 28676 75275 43992
Giải ba 72478 19784
Giải nhì 67078
Giải nhất 31770
Đặc biệt 455972
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
03 07 14 22 29 29 53 54 69
70 72 75 76 76 78 78 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0 70
1 14 1
2 22, 29, 29 2 22, 72, 92
3 3 53
4 4 14, 54, 84
5 53, 54 5 75
6 69 6 76, 76
7 70, 72, 75, 76, 76, 78, 78 7
8 84 8 78, 78
9 92 9 29, 29, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-07-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 48
Giải bảy 582
Giải sáu 6882 9461 8250
Giải năm 7259
Giải tư 46406 47468 59406 79717 97305 82136 81746
Giải ba 14384 91780
Giải nhì 20959
Giải nhất 56831
Đặc biệt 035507
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
05 06 06 07 17 31 36 46 48
50 59 59 61 68 80 82 82 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 06, 07 0 50, 80
1 17 1 31, 61
2 2 82, 82
3 31, 36 3
4 46, 48 4 84
5 50, 59, 59 5
6 61, 68 6 36, 46
7 7 17
8 80, 82, 82, 84 8 48, 68
9 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 08-07-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 80
Giải bảy 004
Giải sáu 0960 9524 1096
Giải năm 9110
Giải tư 24460 16163 96376 02930 87721 85285 84544
Giải ba 56469 77038
Giải nhì 31065
Giải nhất 71323
Đặc biệt 943546
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 10 21 23 24 30 38 44 46
60 60 63 65 69 76 80 85 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 30, 60, 60, 80
1 10 1 21
2 21, 23, 24 2
3 30, 38 3 23, 63
4 44, 46 4 24, 44
5 5 65, 85
6 60, 60, 63, 65, 69 6 46, 76, 96
7 76 7
8 80, 85 8 38
9 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-07-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 98
Giải bảy 207
Giải sáu 4850 4823 5159
Giải năm 1511
Giải tư 14616 37525 61588 26423 59450 07425 23215
Giải ba 16173 13773
Giải nhì 07826
Giải nhất 62720
Đặc biệt 488924
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
07 11 15 16 20 23 23 24 25
25 26 50 50 59 73 73 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 50, 50
1 11, 15, 16 1 11
2 20, 23, 23, 24, 25, 25, 26 2
3 3 23, 23, 73, 73
4 4 24
5 50, 50, 59 5 15, 25, 25
6 6 16, 26
7 73, 73 7
8 88 8 88, 98
9 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-06-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 18
Giải bảy 122
Giải sáu 8034 3833 5136
Giải năm 6023
Giải tư 68743 26853 90306 16698 59228 88897 76535
Giải ba 09618 84409
Giải nhì 69045
Giải nhất 38921
Đặc biệt 353112
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
06 09 12 18 18 21 22 23 28
33 34 35 36 43 45 53 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0
1 12, 18, 18 1 21
2 21, 22, 23, 28 2 12, 22
3 33, 34, 35, 36 3 23, 33, 43, 53
4 43, 45 4 34
5 53 5 35, 45
6 6 36
7 7 97
8 8 18, 18, 28, 98
9 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-06-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 55
Giải bảy 387
Giải sáu 8503 5116 8871
Giải năm 8679
Giải tư 28140 33437 16210 45665 03258 08454 40499
Giải ba 04002 54558
Giải nhì 06704
Giải nhất 34821
Đặc biệt 727599
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 03 04 10 16 21 37 40 54
55 58 58 65 71 79 87 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 04 0 10, 40
1 10, 16 1 21, 71
2 21 2
3 37 3
4 40 4 54
5 54, 55, 58, 58 5 55, 65
6 65 6 16
7 71, 79 7 37, 87
8 87 8 58, 58
9 99, 99 9 79, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 10-06-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 20
Giải bảy 829
Giải sáu 8737 2793 8990
Giải năm 0181
Giải tư 03202 52606 49533 07404 32518 51981 78352
Giải ba 72552 00522
Giải nhì 68353
Giải nhất 08974
Đặc biệt 503143
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 04 06 18 20 22 29 33 37
43 52 52 53 74 81 81 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 06 0 20, 90
1 18 1 81, 81
2 20, 22, 29 2 22, 52, 52
3 33, 37 3 33, 43, 53, 93
4 43 4 74
5 52, 52, 53 5
6 6
7 74 7 37
8 81, 81 8 18
9 90, 93 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 03-06-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 18
Giải bảy 761
Giải sáu 2349 6475 4619
Giải năm 5900
Giải tư 70785 93245 22405 65262 44512 40169 61142
Giải ba 27370 74688
Giải nhì 09442
Giải nhất 07667
Đặc biệt 486219
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 05 12 18 19 19 42 42 45
49 61 62 67 69 70 75 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0 70
1 12, 18, 19, 19 1 61
2 2 12, 42, 42, 62
3 3
4 42, 42, 45, 49 4
5 5 45, 75, 85
6 61, 62, 67, 69 6
7 70, 75 7 67
8 85, 88 8 18, 88
9 9 19, 19, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 27-05-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 91
Giải bảy 157
Giải sáu 3387 2764 6401
Giải năm 5720
Giải tư 22213 68133 25625 25425 53358 02922 84991
Giải ba 62440 35836
Giải nhì 54838
Giải nhất 26886
Đặc biệt 369712
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 12 13 20 22 25 25 33 36
38 40 57 58 64 86 87 91 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 40
1 12, 13 1 91, 91
2 20, 22, 25, 25 2 12, 22
3 33, 36, 38 3 13, 33
4 40 4 64
5 57, 58 5 25, 25
6 64 6 36, 86
7 7 57, 87
8 86, 87 8 38, 58
9 91, 91 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XoSo88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn