XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-11-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 22
Giải bảy 249
Giải sáu 7672 5512 5721
Giải năm 1267
Giải tư 04618 50059 37736 11572 67854 11275 78825
Giải ba 97460 64863
Giải nhì 71400
Giải nhất 56935
Đặc biệt 846481
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 12 18 21 22 25 35 36 49
54 59 60 63 67 72 72 75 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 60
1 12, 18 1 21, 81
2 21, 22, 25 2 12, 22, 72, 72
3 35, 36 3 63
4 49 4 54
5 54, 59 5 25, 35, 75
6 60, 63, 67 6 36
7 72, 72, 75 7 67
8 81 8 18
9 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-11-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 12
Giải bảy 916
Giải sáu 2754 8606 5985
Giải năm 6036
Giải tư 38741 81933 81115 54151 88171 39748 20222
Giải ba 46891 48334
Giải nhì 88192
Giải nhất 59141
Đặc biệt 070765
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
06 12 15 16 22 33 34 36 41
41 48 51 54 65 71 85 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 12, 15, 16 1 41, 41, 51, 71, 91
2 22 2 12, 22, 92
3 33, 34, 36 3 33
4 41, 41, 48 4 34, 54
5 51, 54 5 15, 65, 85
6 65 6 16, 36
7 71 7
8 85 8 48
9 91, 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 12-11-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 87
Giải bảy 922
Giải sáu 1926 9874 7480
Giải năm 7737
Giải tư 84994 73980 29880 76744 60456 06179 99736
Giải ba 01292 93998
Giải nhì 83554
Giải nhất 32841
Đặc biệt 594540
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
22 26 36 37 40 41 44 54 56
74 79 80 80 80 87 92 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 80, 80, 80
1 1 41
2 22, 26 2 22, 92
3 36, 37 3
4 40, 41, 44 4 44, 54, 74, 94
5 54, 56 5
6 6 26, 36, 56
7 74, 79 7 37, 87
8 80, 80, 80, 87 8 98
9 92, 94, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 05-11-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 55
Giải bảy 761
Giải sáu 8021 7809 8104
Giải năm 4081
Giải tư 61424 74225 89168 89056 23158 58730 97092
Giải ba 89723 36195
Giải nhì 08492
Giải nhất 17561
Đặc biệt 348667
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 09 21 23 24 25 30 55 56
58 61 61 67 68 81 92 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 30
1 1 21, 61, 61, 81
2 21, 23, 24, 25 2 92, 92
3 30 3 23
4 4 24
5 55, 56, 58 5 25, 55, 95
6 61, 61, 67, 68 6 56
7 7 67
8 81 8 58, 68
9 92, 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-10-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 13
Giải bảy 625
Giải sáu 6994 3394 9062
Giải năm 4321
Giải tư 88265 10551 51077 30082 80097 98926 22878
Giải ba 49078 65769
Giải nhì 33649
Giải nhất 91914
Đặc biệt 807261
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
13 14 21 25 26 49 51 61 62
65 69 77 78 78 82 94 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13, 14 1 21, 51, 61
2 21, 25, 26 2 62, 82
3 3 13
4 49 4 14, 94, 94
5 51 5 25, 65
6 61, 62, 65, 69 6 26
7 77, 78, 78 7 77, 97
8 82 8 78, 78
9 94, 94, 97 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-10-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 48
Giải bảy 142
Giải sáu 5096 4923 0438
Giải năm 9534
Giải tư 49987 01931 78963 19068 32231 69394 71044
Giải ba 61354 41660
Giải nhì 78986
Giải nhất 40921
Đặc biệt 166271
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
21 23 31 31 34 38 42 44 48
54 60 63 68 71 86 87 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60
1 1 21, 31, 31, 71
2 21, 23 2 42
3 31, 31, 34, 38 3 23, 63
4 42, 44, 48 4 34, 44, 54, 94
5 54 5
6 60, 63, 68 6 86, 96
7 71 7 87
8 86, 87 8 38, 48, 68
9 94, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-10-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 75
Giải bảy 708
Giải sáu 3545 8267 0861
Giải năm 9433
Giải tư 77495 64095 97817 22420 20717 04764 44328
Giải ba 92613 47085
Giải nhì 23257
Giải nhất 47039
Đặc biệt 438526
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
08 13 17 17 20 26 28 33 39
45 57 61 64 67 75 85 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20
1 13, 17, 17 1 61
2 20, 26, 28 2
3 33, 39 3 13, 33
4 45 4 64
5 57 5 45, 75, 85, 95, 95
6 61, 64, 67 6 26
7 75 7 17, 17, 57, 67
8 85 8 28
9 95, 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 08-10-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 12
Giải bảy 413
Giải sáu 3719 7401 4104
Giải năm 5552
Giải tư 90192 69994 63722 80822 07936 16116 48842
Giải ba 72774 91400
Giải nhì 67029
Giải nhất 73786
Đặc biệt 319306
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 01 04 06 12 13 16 19 22
22 29 36 42 52 74 86 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 04, 06 0
1 12, 13, 16, 19 1
2 22, 22, 29 2 12, 22, 22, 42, 52, 92
3 36 3 13
4 42 4 74, 94
5 52 5
6 6 16, 36, 86
7 74 7
8 86 8
9 92, 94 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-10-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 05
Giải bảy 775
Giải sáu 7101 4871 9687
Giải năm 8901
Giải tư 75507 06096 49900 07079 61287 40322 67786
Giải ba 82957 58390
Giải nhì 92854
Giải nhất 74638
Đặc biệt 577172
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 01 01 05 07 22 38 54 57
71 72 75 79 86 87 87 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 01, 05, 07 0 90
1 1 71
2 22 2 22, 72
3 38 3
4 4 54
5 54, 57 5 05, 75
6 6 86, 96
7 71, 72, 75, 79 7 57, 87, 87
8 86, 87, 87 8 38
9 90, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-09-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 13
Giải bảy 758
Giải sáu 4167 4981 7358
Giải năm 3608
Giải tư 99138 26025 69159 15470 67140 18802 09447
Giải ba 97473 99671
Giải nhì 52935
Giải nhất 81902
Đặc biệt 019442
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 02 08 13 25 35 38 40 42
47 58 58 59 67 70 71 73 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 08 0 40, 70
1 13 1 71, 81
2 25 2 42
3 35, 38 3 13, 73
4 40, 42, 47 4
5 58, 58, 59 5 25, 35
6 67 6
7 70, 71, 73 7 47, 67
8 81 8 38, 58, 58
9 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XoSo88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn