XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-05-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 67
Giải bảy 728
Giải sáu 2338 2573 2008
Giải năm 6727
Giải tư 90791 64147 44114 68300 84020 57179 66617
Giải ba 34521 59272
Giải nhì 17313
Giải nhất 02469
Đặc biệt 509098
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 08 13 14 17 20 21 27 28
38 47 67 69 72 73 79 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 20
1 13, 14, 17 1 21, 91
2 20, 21, 27, 28 2 72
3 38 3 13, 73
4 47 4 14
5 5
6 67, 69 6
7 72, 73, 79 7 17, 27, 47, 67
8 8 28, 38, 98
9 91, 98 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 12-05-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 28
Giải bảy 246
Giải sáu 9091 5938 4574
Giải năm 9516
Giải tư 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845
Giải ba 02396 68298
Giải nhì 78005
Giải nhất 07191
Đặc biệt 123573
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
05 16 28 33 38 38 45 46 55
73 74 79 80 91 91 92 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 80
1 16 1 91, 91
2 28 2 92
3 33, 38, 38 3 33, 73
4 45, 46 4 74
5 55 5 45, 55
6 6 16, 46, 96
7 73, 74, 79 7
8 80 8 28, 38, 38, 98
9 91, 91, 92, 96, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 05-05-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 77
Giải bảy 994
Giải sáu 6437 2132 3758
Giải năm 5897
Giải tư 22809 07570 05683 50346 22363 88743 04362
Giải ba 45545 71016
Giải nhì 72421
Giải nhất 94243
Đặc biệt 921538
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
09 16 21 32 37 38 43 43 45
46 58 62 63 70 77 83 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 70
1 16 1 21
2 21 2 32, 62
3 32, 37, 38 3 43, 43, 63, 83
4 43, 43, 45, 46 4 94
5 58 5 45
6 62, 63 6 16, 46
7 70, 77 7 37, 77, 97
8 83 8 38, 58
9 94, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 28-04-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 70
Giải bảy 807
Giải sáu 8890 3771 9950
Giải năm 8767
Giải tư 09492 69899 35213 53456 85070 77809 85312
Giải ba 23589 77262
Giải nhì 10028
Giải nhất 17885
Đặc biệt 980724
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
07 09 12 13 24 28 50 56 62
67 70 70 71 85 89 90 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 50, 70, 70, 90
1 12, 13 1 71
2 24, 28 2 12, 62, 92
3 3 13
4 4 24
5 50, 56 5 85
6 62, 67 6 56
7 70, 70, 71 7 67
8 85, 89 8 28
9 90, 92, 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 21-04-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 06
Giải bảy 627
Giải sáu 2376 3192 9174
Giải năm 6144
Giải tư 29943 25566 52934 69973 75988 35951 09138
Giải ba 21930 44698
Giải nhì 32190
Giải nhất 36733
Đặc biệt 792159
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
06 27 30 33 34 38 43 44 51
59 66 73 74 76 88 90 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 90
1 1 51
2 27 2 92
3 30, 33, 34, 38 3 33, 43, 73
4 43, 44 4 34, 44, 74
5 51, 59 5
6 66 6 06, 66, 76
7 73, 74, 76 7 27
8 88 8 38, 88, 98
9 90, 92, 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 14-04-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 72
Giải bảy 768
Giải sáu 6559 1023 6621
Giải năm 3297
Giải tư 05186 63824 77952 13358 41664 68927 51661
Giải ba 88684 54165
Giải nhì 86234
Giải nhất 19286
Đặc biệt 218330
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
21 23 24 27 30 34 52 58 59
61 64 65 68 72 84 86 86 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 1 21, 61
2 21, 23, 24, 27 2 52, 72
3 30, 34 3 23
4 4 24, 34, 64, 84
5 52, 58, 59 5 65
6 61, 64, 65, 68 6 86, 86
7 72 7 27, 97
8 84, 86, 86 8 58, 68
9 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 07-04-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 14
Giải bảy 684
Giải sáu 4573 7489 7757
Giải năm 6404
Giải tư 84911 01060 08992 59047 97888 79459 20818
Giải ba 30756 11620
Giải nhì 01458
Giải nhất 01125
Đặc biệt 401380
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 11 14 18 20 25 47 56 57
58 59 60 73 80 84 88 89 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20, 60, 80
1 11, 14, 18 1 11
2 20, 25 2 92
3 3 73
4 47 4 14, 84
5 56, 57, 58, 59 5 25
6 60 6 56
7 73 7 47, 57
8 80, 84, 88, 89 8 18, 58, 88
9 92 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 31-03-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 59
Giải bảy 108
Giải sáu 6073 8046 1348
Giải năm 3093
Giải tư 69223 14251 31341 90251 25550 74945 77758
Giải ba 87680 35728
Giải nhì 87925
Giải nhất 85239
Đặc biệt 568290
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
08 23 25 28 39 41 45 46 48
50 51 51 58 59 73 80 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 50, 80, 90
1 1 41, 51, 51
2 23, 25, 28 2
3 39 3 23, 73, 93
4 41, 45, 46, 48 4
5 50, 51, 51, 58, 59 5 25, 45
6 6 46
7 73 7
8 80 8 28, 48, 58
9 90, 93 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-03-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 81
Giải bảy 405
Giải sáu 6062 9085 8282
Giải năm 5229
Giải tư 97285 97481 05997 05138 82033 97097 39236
Giải ba 81563 71510
Giải nhì 67269
Giải nhất 23681
Đặc biệt 799269
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
05 10 29 33 36 38 62 63 69
69 81 81 81 82 85 85 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10
1 10 1 81, 81, 81
2 29 2 62, 82
3 33, 36, 38 3 33, 63
4 4
5 5 85, 85
6 62, 63, 69, 69 6 36
7 7 97, 97
8 81, 81, 81, 82, 85, 85 8 38
9 97, 97 9 29, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-03-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 04
Giải bảy 577
Giải sáu 7080 1345 0619
Giải năm 7062
Giải tư 43260 71745 05363 79185 75107 31575 91666
Giải ba 11291 53262
Giải nhì 65135
Giải nhất 04462
Đặc biệt 783020
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 07 19 20 35 45 45 60 62
62 62 63 66 75 77 80 85 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07 0 20, 60, 80
1 19 1 91
2 20 2 62, 62, 62
3 35 3 63
4 45, 45 4 04
5 5 35, 45, 45, 75, 85
6 60, 62, 62, 62, 63, 66 6 66
7 75, 77 7 77
8 80, 85 8
9 91 9 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XoSo88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn