XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 13-05-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 60
Giải bảy 974
Giải sáu 6239 8974 1353
Giải năm 5037
Giải tư 68731 36720 24333 13465 40207 29524 95494
Giải ba 43416 35602
Giải nhì 71157
Giải nhất 30209
Đặc biệt 189202
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 02 07 09 16 20 24 31 33
37 39 53 57 60 65 74 74 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 07, 09 0 20, 60
1 16 1 31
2 20, 24 2
3 31, 33, 37, 39 3 33, 53
4 4 24, 74, 74, 94
5 53, 57 5 65
6 60, 65 6 16
7 74, 74 7 37, 57
8 8
9 94 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 06-05-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 30
Giải bảy 571
Giải sáu 8049 1847 7988
Giải năm 5840
Giải tư 74668 99386 72153 82092 56635 02918 71047
Giải ba 75056 24313
Giải nhì 70812
Giải nhất 36310
Đặc biệt 534826
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
10 12 13 18 26 30 35 40 47
47 49 53 56 68 71 86 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30, 40
1 10, 12, 13, 18 1 71
2 26 2 12, 92
3 30, 35 3 13, 53
4 40, 47, 47, 49 4
5 53, 56 5 35
6 68 6 26, 56, 86
7 71 7 47, 47
8 86, 88 8 18, 68, 88
9 92 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-04-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 61
Giải bảy 440
Giải sáu 8771 3938 8660
Giải năm 4460
Giải tư 32034 26381 23014 97637 74104 95021 98301
Giải ba 04105 52009
Giải nhì 98918
Giải nhất 58924
Đặc biệt 380101
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 01 04 05 09 14 18 21 24
34 37 38 40 60 60 61 71 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 04, 05, 09 0 40, 60, 60
1 14, 18 1 21, 61, 71, 81
2 21, 24 2
3 34, 37, 38 3
4 40 4 14, 24, 34
5 5
6 60, 60, 61 6
7 71 7 37
8 81 8 18, 38
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-04-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 08
Giải bảy 890
Giải sáu 8583 8530 3626
Giải năm 7089
Giải tư 09832 53038 97536 59230 67372 31213 00403
Giải ba 51354 35708
Giải nhì 49643
Giải nhất 50458
Đặc biệt 411907
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
03 07 08 08 13 26 30 30 32
36 38 43 54 58 72 83 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07, 08, 08 0 30, 30, 90
1 13 1
2 26 2 32, 72
3 30, 30, 32, 36, 38 3 13, 43, 83
4 43 4 54
5 54, 58 5
6 6 26, 36
7 72 7
8 83, 89 8 08, 38, 58
9 90 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-04-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 57
Giải bảy 737
Giải sáu 1664 0620 2423
Giải năm 4835
Giải tư 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597
Giải ba 03706 07117
Giải nhì 72437
Giải nhất 38724
Đặc biệt 642407
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 06 07 17 20 23 24 24 35
37 37 46 57 64 73 74 74 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 07 0 20
1 17 1
2 20, 23, 24, 24 2
3 35, 37, 37 3 23, 73
4 46 4 24, 24, 64, 74, 74
5 57 5 35
6 64 6 46
7 73, 74, 74 7 17, 37, 37, 57, 97
8 8
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 08-04-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 71
Giải bảy 697
Giải sáu 9415 5412 9455
Giải năm 6684
Giải tư 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854
Giải ba 00769 80879
Giải nhì 28204
Giải nhất 90614
Đặc biệt 783287
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 10 12 12 14 15 15 25 54
55 66 69 71 79 81 84 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10
1 10, 12, 12, 14, 15, 15 1 71, 81
2 25 2 12, 12
3 3
4 4 14, 54, 84
5 54, 55 5 15, 15, 25, 55
6 66, 69 6 66
7 71, 79 7 87, 97
8 81, 84, 87 8
9 97 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-04-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 90
Giải bảy 139
Giải sáu 1751 9126 0917
Giải năm 4318
Giải tư 10307 40915 52941 34496 50124 19605 56055
Giải ba 32251 08302
Giải nhì 38279
Giải nhất 95169
Đặc biệt 834349
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 05 07 15 17 18 24 26 39
41 49 51 51 55 69 79 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 07 0 90
1 15, 17, 18 1 41, 51, 51
2 24, 26 2
3 39 3
4 41, 49 4 24
5 51, 51, 55 5 15, 55
6 69 6 26, 96
7 79 7 17
8 8 18
9 90, 96 9 39, 49, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 25-03-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 82
Giải bảy 390
Giải sáu 5382 4113 2923
Giải năm 4729
Giải tư 80012 09816 63394 79248 61964 10617 38924
Giải ba 00404 79949
Giải nhì 22828
Giải nhất 34676
Đặc biệt 698137
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 12 13 16 17 23 24 28 29
37 48 49 64 76 82 82 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 90
1 12, 13, 16, 17 1
2 23, 24, 28, 29 2 12, 82, 82
3 37 3 13, 23
4 48, 49 4 24, 64, 94
5 5
6 64 6 16, 76
7 76 7 17, 37
8 82, 82 8 28, 48
9 90, 94 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 18-03-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 65
Giải bảy 315
Giải sáu 6366 9565 0874
Giải năm 6629
Giải tư 40040 61232 28573 20757 60747 09870 03524
Giải ba 22274 90365
Giải nhì 30080
Giải nhất 41864
Đặc biệt 013239
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
15 24 29 32 39 40 47 57 64
65 65 65 66 70 73 74 74 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 70, 80
1 15 1
2 24, 29 2 32
3 32, 39 3 73
4 40, 47 4 24, 64, 74, 74
5 57 5 15, 65, 65, 65
6 64, 65, 65, 65, 66 6 66
7 70, 73, 74, 74 7 47, 57
8 80 8
9 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 11-03-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 82
Giải bảy 904
Giải sáu 5669 2799 6282
Giải năm 7182
Giải tư 69856 35497 09188 79366 76356 77849 94699
Giải ba 07305 33147
Giải nhì 70352
Giải nhất 25906
Đặc biệt 059090
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 05 06 47 49 52 56 56 66
69 82 82 82 88 90 97 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 06 0 90
1 1
2 2 52, 82, 82, 82
3 3
4 47, 49 4
5 52, 56, 56 5
6 66, 69 6 56, 56, 66
7 7 47, 97
8 82, 82, 82, 88 8 88
9 90, 97, 99, 99 9 49, 69, 99, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XoSo88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn