XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 21-10-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 69
Giải bảy 044
Giải sáu 0477 6176 7809
Giải năm 6441
Giải tư 13089 28992 30871 77351 53890 81536 41302
Giải ba 70836 29060
Giải nhì 67489
Giải nhất 06995
Đặc biệt 313016
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 09 16 36 36 41 44 51 60
69 71 76 77 89 89 90 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 60, 90
1 16 1 41, 51, 71
2 2 92
3 36, 36 3
4 41, 44 4 44
5 51 5 95
6 60, 69 6 16, 36, 36, 76
7 71, 76, 77 7 77
8 89, 89 8
9 90, 92, 95 9 69, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 14-10-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 83
Giải bảy 246
Giải sáu 9650 8058 1033
Giải năm 2569
Giải tư 11784 49765 96841 53887 47312 71351 61514
Giải ba 08622 79415
Giải nhì 69256
Giải nhất 03887
Đặc biệt 068684
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
12 14 15 22 33 41 46 50 51
56 58 65 69 83 84 84 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50
1 12, 14, 15 1 41, 51
2 22 2 12, 22
3 33 3 33, 83
4 41, 46 4 14, 84, 84
5 50, 51, 56, 58 5 15, 65
6 65, 69 6 46, 56
7 7 87, 87
8 83, 84, 84, 87, 87 8 58
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 07-10-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 67
Giải bảy 103
Giải sáu 9645 2723 0095
Giải năm 4775
Giải tư 80679 06974 33347 28971 28989 74065 79135
Giải ba 83969 38505
Giải nhì 73210
Giải nhất 13841
Đặc biệt 951854
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
03 05 10 23 35 41 45 47 54
65 67 69 71 74 75 79 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 10
1 10 1 41, 71
2 23 2
3 35 3 23
4 41, 45, 47 4 54, 74
5 54 5 35, 45, 65, 75, 95
6 65, 67, 69 6
7 71, 74, 75, 79 7 47, 67
8 89 8
9 95 9 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-09-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 04
Giải bảy 607
Giải sáu 2450 4245 5252
Giải năm 1406
Giải tư 25247 41699 24099 11251 23028 27435 53254
Giải ba 67680 83064
Giải nhì 58721
Giải nhất 85638
Đặc biệt 571075
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 06 07 21 28 35 38 45 47
50 51 52 54 64 75 80 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 07 0 50, 80
1 1 21, 51
2 21, 28 2 52
3 35, 38 3
4 45, 47 4 04, 54, 64
5 50, 51, 52, 54 5 35, 45, 75
6 64 6
7 75 7 47
8 80 8 28, 38
9 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-09-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 40
Giải bảy 557
Giải sáu 8836 4899 2986
Giải năm 5835
Giải tư 96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731
Giải ba 81751 85029
Giải nhì 78394
Giải nhất 28145
Đặc biệt 667910
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
10 10 14 27 29 31 35 36 38
40 45 51 57 86 92 94 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10, 40
1 10, 10, 14 1 31, 51
2 27, 29 2 92
3 31, 35, 36, 38 3
4 40, 45 4 14, 94
5 51, 57 5 35, 45
6 6 36, 86
7 7 27, 57, 97
8 86 8 38
9 92, 94, 97, 99 9 29, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-09-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 50
Giải bảy 991
Giải sáu 1593 9689 7675
Giải năm 4621
Giải tư 35543 11376 58765 94079 18041 20082 11242
Giải ba 09540 74217
Giải nhì 77489
Giải nhất 51659
Đặc biệt 845213
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
13 17 21 40 41 42 43 50 59
65 75 76 79 82 89 89 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50
1 13, 17 1 21, 41, 91
2 21 2 42, 82
3 3 13, 43, 93
4 40, 41, 42, 43 4
5 50, 59 5 65, 75
6 65 6 76
7 75, 76, 79 7 17
8 82, 89, 89 8
9 91, 93 9 59, 79, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-09-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 69
Giải bảy 983
Giải sáu 3320 5492 3376
Giải năm 2244
Giải tư 52891 69457 77434 77866 19703 95084 22978
Giải ba 23200 48253
Giải nhì 80826
Giải nhất 79951
Đặc biệt 620024
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 03 20 24 26 34 44 51 53
57 66 69 76 78 83 84 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 20
1 1 51, 91
2 20, 24, 26 2 92
3 34 3 53, 83
4 44 4 24, 34, 44, 84
5 51, 53, 57 5
6 66, 69 6 26, 66, 76
7 76, 78 7 57
8 83, 84 8 78
9 91, 92 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-09-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 81
Giải bảy 548
Giải sáu 3372 1314 5720
Giải năm 1644
Giải tư 35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320
Giải ba 37599 97439
Giải nhì 46282
Giải nhất 91820
Đặc biệt 493965
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
14 20 20 20 26 27 34 39 44
48 49 65 67 72 81 82 82 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 20, 20
1 14 1 81
2 20, 20, 20, 26, 27 2 72, 82, 82
3 34, 39 3
4 44, 48, 49 4 14, 34, 44
5 5 65
6 65, 67 6 26
7 72 7 27, 67
8 81, 82, 82 8 48
9 99 9 39, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-08-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 28
Giải bảy 010
Giải sáu 7799 8198 2919
Giải năm 9493
Giải tư 60527 75655 88700 14619 30937 85457 18052
Giải ba 92865 91992
Giải nhì 07358
Giải nhất 28757
Đặc biệt 946973
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 10 19 19 27 28 37 52 55
57 57 58 65 73 92 93 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10
1 10, 19, 19 1
2 27, 28 2 52, 92
3 37 3 73, 93
4 4
5 52, 55, 57, 57, 58 5 55, 65
6 65 6
7 73 7 27, 37, 57, 57
8 8 28, 58, 98
9 92, 93, 98, 99 9 19, 19, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-08-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 28
Giải bảy 087
Giải sáu 3598 9918 0922
Giải năm 2407
Giải tư 83129 02374 99853 68122 04274 63512 77125
Giải ba 89616 15401
Giải nhì 27953
Giải nhất 78194
Đặc biệt 543468
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 07 12 16 18 22 22 25 28
29 53 53 68 74 74 87 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0
1 12, 16, 18 1
2 22, 22, 25, 28, 29 2 12, 22, 22
3 3 53, 53
4 4 74, 74, 94
5 53, 53 5 25
6 68 6 16
7 74, 74 7 87
8 87 8 18, 28, 68, 98
9 94, 98 9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XoSo88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn