XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-09-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 84
Giải bảy 529
Giải sáu 2675 6501 3163
Giải năm 2013
Giải tư 84957 76283 67783 12167 61934 43845 62879
Giải ba 21644 69791
Giải nhì 09413
Giải nhất 48188
Đặc biệt 659400
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 01 13 13 29 34 44 45 57
63 67 75 79 83 83 84 88 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0
1 13, 13 1 91
2 29 2
3 34 3 13, 13, 63, 83, 83
4 44, 45 4 34, 44, 84
5 57 5 45, 75
6 63, 67 6
7 75, 79 7 57, 67
8 83, 83, 84, 88 8 88
9 91 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 10-09-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 71
Giải bảy 189
Giải sáu 4258 9149 6135
Giải năm 0491
Giải tư 95830 03152 72305 09399 76674 04777 16310
Giải ba 43869 82047
Giải nhì 65349
Giải nhất 20622
Đặc biệt 474538
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
05 10 22 30 35 38 47 49 49
52 58 69 71 74 77 89 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 30
1 10 1 71, 91
2 22 2 22, 52
3 30, 35, 38 3
4 47, 49, 49 4 74
5 52, 58 5 35
6 69 6
7 71, 74, 77 7 47, 77
8 89 8 38, 58
9 91, 99 9 49, 49, 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 03-09-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 00
Giải bảy 119
Giải sáu 3572 7418 6076
Giải năm 8665
Giải tư 18976 30966 10100 24150 08674 27619 84451
Giải ba 77114 96953
Giải nhì 23163
Giải nhất 96172
Đặc biệt 839760
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 00 14 18 19 19 50 51 53
60 63 65 66 72 72 74 76 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00 0 00, 50, 60
1 14, 18, 19, 19 1 51
2 2 72, 72
3 3 53, 63
4 4 14, 74
5 50, 51, 53 5 65
6 60, 63, 65, 66 6 66, 76, 76
7 72, 72, 74, 76, 76 7
8 8 18
9 9 19, 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 27-08-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 68
Giải bảy 381
Giải sáu 2766 7524 9690
Giải năm 6016
Giải tư 09385 87265 75288 34964 28419 39943 36480
Giải ba 81182 98776
Giải nhì 30289
Giải nhất 58753
Đặc biệt 913288
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
16 19 24 43 53 64 65 66 68
76 80 81 82 85 88 88 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80, 90
1 16, 19 1 81
2 24 2 82
3 3 43, 53
4 43 4 24, 64
5 53 5 65, 85
6 64, 65, 66, 68 6 16, 66, 76
7 76 7
8 80, 81, 82, 85, 88, 88, 89 8 68, 88, 88
9 90 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 20-08-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 04
Giải bảy 128
Giải sáu 9670 1018 7509
Giải năm 8255
Giải tư 37412 75016 93740 78928 24542 75756 04414
Giải ba 09080 38741
Giải nhì 42741
Giải nhất 82843
Đặc biệt 951536
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 09 12 14 16 18 28 28 36
40 41 41 42 43 55 56 70 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 40, 70, 80
1 12, 14, 16, 18 1 41, 41
2 28, 28 2 12, 42
3 36 3 43
4 40, 41, 41, 42, 43 4 04, 14
5 55, 56 5 55
6 6 16, 36, 56
7 70 7
8 80 8 18, 28, 28
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 13-08-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 92
Giải bảy 102
Giải sáu 3906 6869 3543
Giải năm 7921
Giải tư 37382 00872 36009 88444 67237 15195 50192
Giải ba 33885 46964
Giải nhì 57924
Giải nhất 85748
Đặc biệt 832593
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 06 09 21 24 37 43 44 48
64 69 72 82 85 92 92 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 09 0
1 1 21
2 21, 24 2 72, 82, 92, 92
3 37 3 43, 93
4 43, 44, 48 4 24, 44, 64
5 5 85, 95
6 64, 69 6
7 72 7 37
8 82, 85 8 48
9 92, 92, 93, 95 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 06-08-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 39
Giải bảy 049
Giải sáu 2689 7402 8654
Giải năm 7838
Giải tư 64801 00506 21113 90044 79587 33012 37006
Giải ba 33476 46667
Giải nhì 18748
Giải nhất 16683
Đặc biệt 906959
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 02 06 06 12 13 38 39 44
48 49 54 59 67 76 83 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 06, 06 0
1 12, 13 1
2 2 12
3 38, 39 3 13, 83
4 44, 48, 49 4 44, 54
5 54, 59 5
6 67 6 76
7 76 7 67, 87
8 83, 87, 89 8 38, 48
9 9 39, 49, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-07-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 46
Giải bảy 472
Giải sáu 4688 4756 3107
Giải năm 6280
Giải tư 56658 63353 70706 88005 60587 22529 31727
Giải ba 64393 94060
Giải nhì 87267
Giải nhất 10426
Đặc biệt 388324
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
05 06 07 24 26 27 29 46 53
56 58 60 67 72 80 87 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 07 0 60, 80
1 1
2 24, 26, 27, 29 2 72
3 3 53, 93
4 46 4 24
5 53, 56, 58 5
6 60, 67 6 26, 46, 56
7 72 7 27, 67, 87
8 80, 87, 88 8 58, 88
9 93 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-07-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 61
Giải bảy 501
Giải sáu 9170 9485 5607
Giải năm 6891
Giải tư 99148 01852 36592 59690 31616 20895 77337
Giải ba 39513 13293
Giải nhì 92591
Giải nhất 64512
Đặc biệt 264593
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 07 12 13 16 37 48 52 61
70 85 90 91 91 92 93 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 70, 90
1 12, 13, 16 1 61, 91, 91
2 2 12, 52, 92
3 37 3 13, 93, 93
4 48 4
5 52 5 85, 95
6 61 6 16
7 70 7 37
8 85 8 48
9 90, 91, 91, 92, 93, 93, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-07-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 00
Giải bảy 438
Giải sáu 7704 4399 6909
Giải năm 5876
Giải tư 06307 26562 15130 77816 93358 40085 90900
Giải ba 01772 60241
Giải nhì 21012
Giải nhất 26697
Đặc biệt 056104
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 00 04 04 07 09 12 16 30
38 41 58 62 72 76 85 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 04, 04, 07, 09 0 00, 30
1 12, 16 1 41
2 2 12, 62, 72
3 30, 38 3
4 41 4
5 58 5 85
6 62 6 16, 76
7 72, 76 7 97
8 85 8 38, 58
9 97, 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XoSo88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn