XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 25-02-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 43
Giải bảy 261
Giải sáu 9104 2718 9202
Giải năm 6275
Giải tư 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099
Giải ba 18865 93510
Giải nhì 96283
Giải nhất 46060
Đặc biệt 692827
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 04 10 18 27 28 31 43 59
60 61 65 67 73 75 81 83 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0 10, 60
1 10, 18 1 31, 61, 81
2 27, 28 2
3 31 3 43, 73, 83
4 43 4
5 59 5 65, 75
6 60, 61, 65, 67 6
7 73, 75 7 27, 67
8 81, 83 8 18, 28
9 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 18-02-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 06
Giải bảy 425
Giải sáu 9097 9490 1931
Giải năm 8256
Giải tư 87683 75804 83889 91890 69546 67149 86381
Giải ba 64343 01256
Giải nhì 86197
Giải nhất 19004
Đặc biệt 552872
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 04 06 25 31 43 46 49 56
56 72 81 83 89 90 90 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 06 0 90, 90
1 1 31, 81
2 25 2 72
3 31 3 43, 83
4 43, 46, 49 4
5 56, 56 5 25
6 6 06, 46, 56, 56
7 72 7 97, 97
8 81, 83, 89 8
9 90, 90, 97, 97 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 11-02-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 39
Giải bảy 535
Giải sáu 0454 4751 9032
Giải năm 7560
Giải tư 40066 49395 58044 82435 89420 68049 65978
Giải ba 17477 17846
Giải nhì 24720
Giải nhất 43703
Đặc biệt 102103
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
03 03 20 20 32 35 35 39 44
46 49 51 54 60 66 77 78 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03 0 20, 20, 60
1 1 51
2 20, 20 2 32
3 32, 35, 35, 39 3
4 44, 46, 49 4 44, 54
5 51, 54 5 35, 35, 95
6 60, 66 6 46, 66
7 77, 78 7 77
8 8 78
9 95 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 04-02-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 53
Giải bảy 884
Giải sáu 7015 7726 0992
Giải năm 9963
Giải tư 34942 01014 76436 16652 35224 82636 62600
Giải ba 80298 73467
Giải nhì 33334
Giải nhất 20344
Đặc biệt 093590
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 14 15 24 26 34 36 36 42
44 52 53 63 67 84 90 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 90
1 14, 15 1
2 24, 26 2 42, 52, 92
3 34, 36, 36 3 53, 63
4 42, 44 4 14, 24, 34, 44, 84
5 52, 53 5 15
6 63, 67 6 26, 36, 36
7 7 67
8 84 8 98
9 90, 92, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 28-01-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 63
Giải bảy 559
Giải sáu 6743 8847 3421
Giải năm 9581
Giải tư 07076 59936 56220 52424 84806 67787 11613
Giải ba 18674 43354
Giải nhì 45027
Giải nhất 88894
Đặc biệt 920495
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
06 13 20 21 24 27 36 43 47
54 59 63 74 76 81 87 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20
1 13 1 21, 81
2 20, 21, 24, 27 2
3 36 3 13, 43, 63
4 43, 47 4 24, 54, 74, 94
5 54, 59 5 95
6 63 6 36, 76
7 74, 76 7 27, 47, 87
8 81, 87 8
9 94, 95 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 21-01-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 52
Giải bảy 069
Giải sáu 0576 1168 2164
Giải năm 3906
Giải tư 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382
Giải ba 09620 62636
Giải nhì 61393
Giải nhất 70518
Đặc biệt 016036
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
06 18 20 21 36 36 52 64 68
68 69 74 76 82 92 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20
1 18 1 21
2 20, 21 2 52, 82, 92
3 36, 36 3 93
4 4 64, 74
5 52 5
6 64, 68, 68, 69 6 36, 36, 76
7 74, 76 7 97
8 82 8 18, 68, 68, 98
9 92, 93, 97, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 14-01-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 81
Giải bảy 671
Giải sáu 8822 4588 2304
Giải năm 5366
Giải tư 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934
Giải ba 52275 05616
Giải nhì 75336
Giải nhất 04004
Đặc biệt 414048
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 04 09 16 22 23 33 34 36
48 60 66 71 73 74 75 81 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 09 0 60
1 16 1 71, 81
2 22, 23 2 22
3 33, 34, 36 3 23, 33, 73
4 48 4 34, 74
5 5 75
6 60, 66 6 16, 36, 66
7 71, 73, 74, 75 7
8 81, 88 8 48, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 07-01-2021
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 72
Giải bảy 193
Giải sáu 3827 9333 5998
Giải năm 6352
Giải tư 22674 01900 17761 68279 31833 19377 49251
Giải ba 82848 25407
Giải nhì 70655
Giải nhất 78510
Đặc biệt 112021
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 07 10 21 27 33 33 48 51
52 55 61 72 74 77 79 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 10
1 10 1 21, 51, 61
2 21, 27 2 52, 72
3 33, 33 3 33, 33, 93
4 48 4 74
5 51, 52, 55 5 55
6 61 6
7 72, 74, 77, 79 7 27, 77
8 8 48, 98
9 93, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 31-12-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 39
Giải bảy 477
Giải sáu 8678 5153 3931
Giải năm 7427
Giải tư 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301
Giải ba 97798 15233
Giải nhì 73231
Giải nhất 20012
Đặc biệt 244187
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 12 16 27 31 31 33 33 39
49 53 61 73 77 78 84 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 12, 16 1 31, 31, 61
2 27 2 12
3 31, 31, 33, 33, 39 3 33, 33, 53, 73
4 49 4 84
5 53 5
6 61 6 16
7 73, 77, 78 7 27, 77, 87
8 84, 87 8 78, 98
9 98 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-12-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 45
Giải bảy 160
Giải sáu 3535 4847 0397
Giải năm 6233
Giải tư 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849
Giải ba 11379 44367
Giải nhì 37067
Giải nhất 90146
Đặc biệt 151500
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 31 33 35 45 46 46 47 49
60 67 67 74 75 79 86 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 60
1 1 31
2 2
3 31, 33, 35 3 33
4 45, 46, 46, 47, 49 4 74
5 5 35, 45, 75
6 60, 67, 67 6 46, 46, 86
7 74, 75, 79 7 47, 67, 67, 97
8 86 8
9 97, 99 9 49, 79, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XoSo88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn