XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-09-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 22
Giải bảy 742
Giải sáu 2056 6294 6794
Giải năm 0380
Giải tư 09262 97139 52445 73867 47238 04051 50376
Giải ba 75466 26248
Giải nhì 74851
Giải nhất 45727
Đặc biệt 465299
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
22 27 38 39 42 45 48 51 51
56 62 66 67 76 80 94 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 1 51, 51
2 22, 27 2 22, 42, 62
3 38, 39 3
4 42, 45, 48 4 94, 94
5 51, 51, 56 5 45
6 62, 66, 67 6 56, 66, 76
7 76 7 27, 67
8 80 8 38, 48
9 94, 94, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 14-09-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 08
Giải bảy 549
Giải sáu 3554 3640 1072
Giải năm 0576
Giải tư 81959 49342 22420 51830 61329 67971 42853
Giải ba 42682 55135
Giải nhì 59512
Giải nhất 32014
Đặc biệt 830132
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
08 12 14 20 29 30 32 35 40
42 49 53 54 59 71 72 76 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 30, 40
1 12, 14 1 71
2 20, 29 2 12, 32, 42, 72, 82
3 30, 32, 35 3 53
4 40, 42, 49 4 14, 54
5 53, 54, 59 5 35
6 6 76
7 71, 72, 76 7
8 82 8 08
9 9 29, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 07-09-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 54
Giải bảy 127
Giải sáu 2486 5164 0373
Giải năm 8884
Giải tư 44696 08911 77527 21477 08996 11220 13236
Giải ba 74518 52175
Giải nhì 35423
Giải nhất 11982
Đặc biệt 068129
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
11 18 20 23 27 27 29 36 54
64 73 75 77 82 84 86 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 11, 18 1 11
2 20, 23, 27, 27, 29 2 82
3 36 3 23, 73
4 4 54, 64, 84
5 54 5 75
6 64 6 36, 86, 96, 96
7 73, 75, 77 7 27, 27, 77
8 82, 84, 86 8 18
9 96, 96 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 31-08-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 28
Giải bảy 187
Giải sáu 4445 1053 2882
Giải năm 7070
Giải tư 11191 50747 19314 61175 97245 31600 39094
Giải ba 18588 48500
Giải nhì 07081
Giải nhất 56518
Đặc biệt 441012
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 00 12 14 18 28 45 45 47
53 70 75 81 82 87 88 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00 0 70
1 12, 14, 18 1 81, 91
2 28 2 12, 82
3 3 53
4 45, 45, 47 4 14, 94
5 53 5 45, 45, 75
6 6
7 70, 75 7 47, 87
8 81, 82, 87, 88 8 18, 28, 88
9 91, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 24-08-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 81
Giải bảy 724
Giải sáu 0932 7457 3663
Giải năm 3243
Giải tư 74396 65810 25968 84632 86864 41321 15862
Giải ba 38469 12170
Giải nhì 28512
Giải nhất 83830
Đặc biệt 087214
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
10 12 14 21 24 30 32 32 43
57 62 63 64 68 69 70 81 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30, 70
1 10, 12, 14 1 21, 81
2 21, 24 2 12, 32, 32, 62
3 30, 32, 32 3 43, 63
4 43 4 14, 24, 64
5 57 5
6 62, 63, 64, 68, 69 6 96
7 70 7 57
8 81 8 68
9 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 17-08-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 67
Giải bảy 549
Giải sáu 7409 4900 2810
Giải năm 7595
Giải tư 45067 03378 82367 75031 69373 55637 91833
Giải ba 65493 29953
Giải nhì 98238
Giải nhất 22894
Đặc biệt 968010
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 09 10 10 31 33 37 38 49
53 67 67 67 73 78 93 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 10, 10
1 10, 10 1 31
2 2
3 31, 33, 37, 38 3 33, 53, 73, 93
4 49 4 94
5 53 5 95
6 67, 67, 67 6
7 73, 78 7 37, 67, 67, 67
8 8 38, 78
9 93, 94, 95 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 10-08-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 25
Giải bảy 516
Giải sáu 5811 3216 2003
Giải năm 6489
Giải tư 37131 23442 61654 31709 26011 12637 32539
Giải ba 60200 19578
Giải nhì 47579
Giải nhất 40705
Đặc biệt 274697
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 03 05 09 11 11 16 16 25
31 37 39 42 54 78 79 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 05, 09 0
1 11, 11, 16, 16 1 11, 11, 31
2 25 2 42
3 31, 37, 39 3
4 42 4 54
5 54 5 25
6 6 16, 16
7 78, 79 7 37, 97
8 89 8 78
9 97 9 39, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 03-08-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 47
Giải bảy 293
Giải sáu 5990 5993 7767
Giải năm 0262
Giải tư 40779 87717 86911 10328 45854 29487 60601
Giải ba 30322 55041
Giải nhì 26384
Giải nhất 67084
Đặc biệt 261151
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 11 17 22 28 41 47 51 54
62 67 79 84 84 87 90 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 90
1 11, 17 1 11, 41, 51
2 22, 28 2 22, 62
3 3 93, 93
4 41, 47 4 54, 84, 84
5 51, 54 5
6 62, 67 6
7 79 7 17, 47, 67, 87
8 84, 84, 87 8 28
9 90, 93, 93 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-07-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 76
Giải bảy 994
Giải sáu 1017 2256 4092
Giải năm 9173
Giải tư 81348 56872 05251 40228 53834 63664 40135
Giải ba 39407 13458
Giải nhì 75310
Giải nhất 38218
Đặc biệt 634422
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
07 10 17 18 22 28 34 35 48
51 56 58 64 72 73 76 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10
1 10, 17, 18 1 51
2 22, 28 2 22, 72, 92
3 34, 35 3 73
4 48 4 34, 64, 94
5 51, 56, 58 5 35
6 64 6 56, 76
7 72, 73, 76 7 17
8 8 18, 28, 48, 58
9 92, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 20-07-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 67
Giải bảy 295
Giải sáu 0944 3855 7334
Giải năm 9491
Giải tư 48527 65014 99223 77405 93363 30688 92221
Giải ba 38956 59915
Giải nhì 22601
Giải nhất 22078
Đặc biệt 374369
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 05 14 15 21 23 27 34 44
55 56 63 67 69 78 88 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0
1 14, 15 1 21, 91
2 21, 23, 27 2
3 34 3 23, 63
4 44 4 14, 34, 44
5 55, 56 5 15, 55, 95
6 63, 67, 69 6 56
7 78 7 27, 67
8 88 8 78, 88
9 91, 95 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XoSo88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XoSo88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn