XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 17-05-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 59
Giải bảy 042
Giải sáu 3149 9788 1083
Giải năm 4555
Giải tư 89208 32702 58814 79260 41780 21246 62882
Giải ba 38188 88736
Giải nhì 01971
Giải nhất 09694
Đặc biệt 815543
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
02 08 14 36 42 43 46 49 55
59 60 71 80 82 83 88 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 60, 80
1 14 1 71
2 2 42, 82
3 36 3 43, 83
4 42, 43, 46, 49 4 14, 94
5 55, 59 5 55
6 60 6 36, 46
7 71 7
8 80, 82, 83, 88, 88 8 88, 88
9 94 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 10-05-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 27
Giải bảy 769
Giải sáu 3523 6138 2935
Giải năm 1573
Giải tư 34245 40500 05466 15643 82586 74362 61175
Giải ba 64395 05004
Giải nhì 03648
Giải nhất 16656
Đặc biệt 873732
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 04 23 27 32 35 38 43 45
48 56 62 66 69 73 75 86 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0
1 1
2 23, 27 2 32, 62
3 32, 35, 38 3 23, 43, 73
4 43, 45, 48 4
5 56 5 35, 45, 75, 95
6 62, 66, 69 6 56, 66, 86
7 73, 75 7 27
8 86 8 38, 48
9 95 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 03-05-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 32
Giải bảy 977
Giải sáu 8518 4067 5821
Giải năm 4246
Giải tư 85221 95723 51153 65437 51193 60536 43896
Giải ba 17550 59880
Giải nhì 22307
Giải nhất 19961
Đặc biệt 676757
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
07 18 21 21 23 32 36 37 46
50 53 57 61 67 77 80 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 50, 80
1 18 1 21, 21, 61
2 21, 21, 23 2 32
3 32, 36, 37 3 23, 53, 93
4 46 4
5 50, 53, 57 5
6 61, 67 6 36, 46, 96
7 77 7 37, 57, 67, 77
8 80 8 18
9 93, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 26-04-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 95
Giải bảy 325
Giải sáu 3142 5163 1806
Giải năm 8848
Giải tư 26008 45136 73939 50784 16311 56774 89556
Giải ba 40077 66734
Giải nhì 65943
Giải nhất 85582
Đặc biệt 810103
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 06 08 11 25 34 36 39 42
43 48 56 63 74 77 82 84 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 08 0
1 11 1 11
2 25 2 42, 82
3 34, 36, 39 3 43, 63
4 42, 43, 48 4 34, 74, 84
5 56 5 25, 95
6 63 6 36, 56
7 74, 77 7 77
8 82, 84 8 48
9 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 19-04-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 89
Giải bảy 767
Giải sáu 9065 5944 4900
Giải năm 1821
Giải tư 18007 56740 92328 81731 55677 42532 77035
Giải ba 69328 78984
Giải nhì 40343
Giải nhất 09937
Đặc biệt 097605
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 05 07 21 28 28 31 32 35
37 40 43 44 65 67 77 84 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 07 0 40
1 1 21, 31
2 21, 28, 28 2 32
3 31, 32, 35, 37 3 43
4 40, 43, 44 4 44, 84
5 5 35, 65
6 65, 67 6
7 77 7 37, 67, 77
8 84, 89 8 28, 28
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 12-04-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 77
Giải bảy 781
Giải sáu 5494 6181 0638
Giải năm 7321
Giải tư 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230
Giải ba 42096 68544
Giải nhì 40017
Giải nhất 45314
Đặc biệt 497572
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
14 14 17 21 24 30 31 38 44
46 48 72 77 77 81 81 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 14, 14, 17 1 21, 31, 81, 81
2 21, 24 2 72
3 30, 31, 38 3
4 44, 46, 48 4 14, 14, 24, 44, 94
5 5
6 6 46, 96
7 72, 77, 77 7 17, 77, 77
8 81, 81 8 38, 48
9 94, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 05-04-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 29
Giải bảy 099
Giải sáu 7040 7645 3672
Giải năm 6937
Giải tư 00644 59817 86789 84013 11777 08385 28852
Giải ba 62250 26880
Giải nhì 53981
Giải nhất 82805
Đặc biệt 466735
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
05 13 17 29 35 37 40 44 45
50 52 72 77 80 81 85 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40, 50, 80
1 13, 17 1 81
2 29 2 52, 72
3 35, 37 3 13
4 40, 44, 45 4 44
5 50, 52 5 35, 45, 85
6 6
7 72, 77 7 17, 37, 77
8 80, 81, 85, 89 8
9 99 9 29, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 29-03-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 78
Giải bảy 180
Giải sáu 3072 5895 2427
Giải năm 7724
Giải tư 27531 65957 07524 49790 56952 59759 93203
Giải ba 85111 35110
Giải nhì 69303
Giải nhất 14021
Đặc biệt 945469
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 03 10 11 21 24 24 27 31
52 57 59 69 72 78 80 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03 0 10, 80, 90
1 10, 11 1 11, 21, 31
2 21, 24, 24, 27 2 52, 72
3 31 3
4 4 24, 24
5 52, 57, 59 5 95
6 69 6
7 72, 78 7 27, 57
8 80 8 78
9 90, 95 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 22-03-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 39
Giải bảy 022
Giải sáu 8653 5444 8771
Giải năm 7914
Giải tư 05142 63265 52101 19588 12632 16280 42512
Giải ba 75158 15804
Giải nhì 12140
Giải nhất 79293
Đặc biệt 273600
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 01 04 12 14 22 32 39 40
42 44 53 58 65 71 80 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 04 0 40, 80
1 12, 14 1 71
2 22 2 12, 22, 32, 42
3 32, 39 3 53, 93
4 40, 42, 44 4 14, 44
5 53, 58 5 65
6 65 6
7 71 7
8 80, 88 8 58, 88
9 93 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 15-03-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 61
Giải bảy 159
Giải sáu 2686 3454 5462
Giải năm 7716
Giải tư 44284 04561 67169 18813 83373 48404 69166
Giải ba 55979 24158
Giải nhì 75412
Giải nhất 30659
Đặc biệt 786613
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
04 12 13 13 16 54 58 59 59
61 61 62 66 69 73 79 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 12, 13, 13, 16 1 61, 61
2 2 12, 62
3 3 13, 13, 73
4 4 54, 84
5 54, 58, 59, 59 5
6 61, 61, 62, 66, 69 6 16, 66, 86
7 73, 79 7
8 84, 86 8 58
9 9 59, 59, 69, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XoSo88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XoSo88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn