XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 23-11-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 62
Giải bảy 630
Giải sáu 4493 4821 5728
Giải năm 9343
Giải tư 00723 60233 74407 47220 12325 28989 06857
Giải ba 55183 12621
Giải nhì 14315
Giải nhất 16747
Đặc biệt 056098
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
07 15 20 21 21 23 25 28 30
33 43 47 57 62 83 89 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 30
1 15 1 21, 21
2 20, 21, 21, 23, 25, 28 2 62
3 30, 33 3 23, 33, 43, 83, 93
4 43, 47 4
5 57 5 15, 25
6 62 6
7 7 47, 57
8 83, 89 8 28, 98
9 93, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 16-11-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 53
Giải bảy 367
Giải sáu 8999 7011 2269
Giải năm 9418
Giải tư 95652 88224 95739 71528 99795 02372 26485
Giải ba 69331 92273
Giải nhì 16029
Giải nhất 01043
Đặc biệt 774014
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
11 14 18 24 28 29 31 39 43
52 53 67 69 72 73 85 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 14, 18 1 11, 31
2 24, 28, 29 2 52, 72
3 31, 39 3 43, 53, 73
4 43 4 14, 24
5 52, 53 5 85, 95
6 67, 69 6
7 72, 73 7 67
8 85 8 18, 28
9 95, 99 9 29, 39, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 09-11-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 37
Giải bảy 761
Giải sáu 9400 9386 2677
Giải năm 7259
Giải tư 92491 60039 12264 09716 73741 37493 41991
Giải ba 37084 95269
Giải nhì 58775
Giải nhất 57782
Đặc biệt 886801
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 01 16 37 39 41 59 61 64
69 75 77 82 84 86 91 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0
1 16 1 41, 61, 91, 91
2 2 82
3 37, 39 3 93
4 41 4 64, 84
5 59 5 75
6 61, 64, 69 6 16, 86
7 75, 77 7 37, 77
8 82, 84, 86 8
9 91, 91, 93 9 39, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 02-11-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 56
Giải bảy 270
Giải sáu 8032 5957 3772
Giải năm 3129
Giải tư 59820 37042 00756 24912 24848 70543 52232
Giải ba 43862 17613
Giải nhì 35783
Giải nhất 65650
Đặc biệt 900540
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
12 13 20 29 32 32 40 42 43
48 50 56 56 57 62 70 72 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 50, 70
1 12, 13 1
2 20, 29 2 12, 32, 32, 42, 62, 72
3 32, 32 3 13, 43, 83
4 40, 42, 43, 48 4
5 50, 56, 56, 57 5
6 62 6 56, 56
7 70, 72 7 57
8 83 8 48
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 26-10-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 06
Giải bảy 123
Giải sáu 1612 7310 9908
Giải năm 6576
Giải tư 04848 77573 10007 18318 53797 12228 13033
Giải ba 35061 79588
Giải nhì 36860
Giải nhất 07946
Đặc biệt 338929
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
06 07 08 10 12 18 23 28 29
33 46 48 60 61 73 76 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07, 08 0 10, 60
1 10, 12, 18 1 61
2 23, 28, 29 2 12
3 33 3 23, 33, 73
4 46, 48 4
5 5
6 60, 61 6 06, 46, 76
7 73, 76 7 97
8 88 8 18, 28, 48, 88
9 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 19-10-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 71
Giải bảy 921
Giải sáu 1439 8035 8153
Giải năm 3656
Giải tư 99353 54049 73861 54180 97802 38456 19120
Giải ba 25164 84886
Giải nhì 17908
Giải nhất 51933
Đặc biệt 543636
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
02 08 20 21 33 35 36 39 49
53 53 56 56 61 64 71 80 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 20, 80
1 1 21, 61, 71
2 20, 21 2
3 33, 35, 36, 39 3 33, 53, 53
4 49 4 64
5 53, 53, 56, 56 5 35
6 61, 64 6 36, 56, 56, 86
7 71 7
8 80, 86 8
9 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 12-10-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 11
Giải bảy 251
Giải sáu 2896 1061 3297
Giải năm 5475
Giải tư 09615 18882 90538 98449 73903 25379 37760
Giải ba 82408 10136
Giải nhì 23148
Giải nhất 16194
Đặc biệt 884904
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 04 08 11 15 36 38 48 49
51 60 61 75 79 82 94 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 08 0 60
1 11, 15 1 11, 51, 61
2 2 82
3 36, 38 3
4 48, 49 4 94
5 51 5 15, 75
6 60, 61 6 36, 96
7 75, 79 7 97
8 82 8 38, 48
9 94, 96, 97 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 05-10-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 62
Giải bảy 236
Giải sáu 6827 0521 1711
Giải năm 0581
Giải tư 79807 45768 87152 55603 62503 84206 71378
Giải ba 33993 97235
Giải nhì 00708
Giải nhất 75794
Đặc biệt 499092
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 03 06 07 08 11 21 27 35
36 52 62 68 78 81 92 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 06, 07, 08 0
1 11 1 11, 21, 81
2 21, 27 2 52, 62, 92
3 35, 36 3 93
4 4 94
5 52 5 35
6 62, 68 6 36
7 78 7 27
8 81 8 68, 78
9 92, 93, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-09-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 17
Giải bảy 380
Giải sáu 4353 2971 2900
Giải năm 6534
Giải tư 74220 74049 65810 53906 45549 53278 67371
Giải ba 40655 89852
Giải nhì 41502
Giải nhất 56660
Đặc biệt 100360
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 02 06 10 17 20 34 49 49
52 53 55 60 60 71 71 78 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 06 0 10, 20, 60, 60, 80
1 10, 17 1 71, 71
2 20 2 52
3 34 3 53
4 49, 49 4 34
5 52, 53, 55 5 55
6 60, 60 6
7 71, 71, 78 7 17
8 80 8 78
9 9 49, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-09-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 22
Giải bảy 742
Giải sáu 2056 6294 6794
Giải năm 0380
Giải tư 09262 97139 52445 73867 47238 04051 50376
Giải ba 75466 26248
Giải nhì 74851
Giải nhất 45727
Đặc biệt 465299
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
22 27 38 39 42 45 48 51 51
56 62 66 67 76 80 94 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 1 51, 51
2 22, 27 2 22, 42, 62
3 38, 39 3
4 42, 45, 48 4 94, 94
5 51, 51, 56 5 45
6 62, 66, 67 6 56, 66, 76
7 76 7 27, 67
8 80 8 38, 48
9 94, 94, 99 9 39, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XoSo88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XoSo88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn