XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 17-01-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 80
Giải bảy 843
Giải sáu 0978 8741 1789
Giải năm 5849
Giải tư 19326 10192 39296 33534 55805 16188 66461
Giải ba 82863 70106
Giải nhì 74923
Giải nhất 83843
Đặc biệt 146131
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
05 06 23 26 31 34 41 43 43
49 61 63 78 80 88 89 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 80
1 1 31, 41, 61
2 23, 26 2 92
3 31, 34 3 23, 43, 43, 63
4 41, 43, 43, 49 4 34
5 5
6 61, 63 6 26, 96
7 78 7
8 80, 88, 89 8 78, 88
9 92, 96 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 16-01-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 92
Giải bảy 265
Giải sáu 4769 8740 4682
Giải năm 6331
Giải tư 89824 49910 96410 97870 90020 58383 88097
Giải ba 87871 12980
Giải nhì 76727
Giải nhất 62453
Đặc biệt 464117
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
10 10 17 20 24 27 31 40 53
65 69 70 71 80 82 83 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10, 20, 40, 70, 80
1 10, 10, 17 1 31, 71
2 20, 24, 27 2 82, 92
3 31 3 53, 83
4 40 4 24
5 53 5 65
6 65, 69 6
7 70, 71 7 17, 27, 97
8 80, 82, 83 8
9 92, 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 10-01-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 72
Giải bảy 322
Giải sáu 2495 6892 2410
Giải năm 7368
Giải tư 03854 91225 73312 27374 32285 19712 81884
Giải ba 87752 60201
Giải nhì 24456
Giải nhất 90341
Đặc biệt 609738
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 10 12 12 22 25 38 41 52
54 56 68 72 74 84 85 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10
1 10, 12, 12 1 41
2 22, 25 2 12, 12, 22, 52, 72, 92
3 38 3
4 41 4 54, 74, 84
5 52, 54, 56 5 25, 85, 95
6 68 6 56
7 72, 74 7
8 84, 85 8 38, 68
9 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 09-01-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 43
Giải bảy 216
Giải sáu 4872 2529 0075
Giải năm 9209
Giải tư 04540 05182 39615 59925 48208 28615 23852
Giải ba 88063 38790
Giải nhì 08736
Giải nhất 62060
Đặc biệt 444846
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
08 09 15 15 16 25 29 36 40
43 46 52 60 63 72 75 82 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 40, 60, 90
1 15, 15, 16 1
2 25, 29 2 52, 72, 82
3 36 3 43, 63
4 40, 43, 46 4
5 52 5 15, 15, 25, 75
6 60, 63 6 16, 36, 46
7 72, 75 7
8 82 8
9 90 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 03-01-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 84
Giải bảy 160
Giải sáu 5058 8686 9722
Giải năm 2702
Giải tư 19046 09345 52283 73759 39822 00859 36892
Giải ba 13611 69267
Giải nhì 73435
Giải nhất 57205
Đặc biệt 490897
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
02 05 11 22 22 35 45 46 58
59 59 60 67 83 84 86 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 60
1 11 1 11
2 22, 22 2 22, 22, 92
3 35 3 83
4 45, 46 4 84
5 58, 59, 59 5 35, 45
6 60, 67 6 46, 86
7 7 67, 97
8 83, 84, 86 8 58
9 92, 97 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 02-01-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 63
Giải bảy 988
Giải sáu 5847 1452 3337
Giải năm 8823
Giải tư 48712 53425 38450 07891 61629 40192 02027
Giải ba 51229 99818
Giải nhì 39813
Giải nhất 20310
Đặc biệt 532831
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
10 12 13 18 23 25 27 29 29
31 37 47 50 52 63 88 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 50
1 10, 12, 13, 18 1 31, 91
2 23, 25, 27, 29, 29 2 12, 52, 92
3 31, 37 3 13, 23, 63
4 47 4
5 50, 52 5 25
6 63 6
7 7 27, 37, 47
8 88 8 18, 88
9 91, 92 9 29, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-12-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 18
Giải bảy 977
Giải sáu 1193 9495 4513
Giải năm 2284
Giải tư 54378 12772 45217 82256 30246 24365 15090
Giải ba 46194 53708
Giải nhì 29937
Giải nhất 96925
Đặc biệt 851469
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
08 13 17 18 25 37 46 56 65
69 72 77 78 84 90 93 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 90
1 13, 17, 18 1
2 25 2 72
3 37 3 13, 93
4 46 4 84, 94
5 56 5 25, 65, 95
6 65, 69 6 46, 56
7 72, 77, 78 7 17, 37, 77
8 84 8 18, 78
9 90, 93, 94, 95 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 20-12-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 52
Giải bảy 407
Giải sáu 1047 7938 3842
Giải năm 0818
Giải tư 61578 46736 89445 34087 64659 84855 61685
Giải ba 28693 42336
Giải nhì 75417
Giải nhất 01480
Đặc biệt 409145
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
07 17 18 36 36 38 42 45 45
47 52 55 59 78 80 85 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 80
1 17, 18 1
2 2 42, 52
3 36, 36, 38 3 93
4 42, 45, 45, 47 4
5 52, 55, 59 5 45, 45, 55, 85
6 6 36, 36
7 78 7 17, 47, 87
8 80, 85, 87 8 18, 38, 78
9 93 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 13-12-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 25
Giải bảy 272
Giải sáu 2732 2356 4625
Giải năm 3748
Giải tư 22985 38375 29308 16056 46253 43028 93938
Giải ba 94245 80868
Giải nhì 93500
Giải nhất 10688
Đặc biệt 057188
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 08 25 25 28 32 38 45 48
53 56 56 68 72 75 85 88 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0
1 1
2 25, 25, 28 2 32, 72
3 32, 38 3 53
4 45, 48 4
5 53, 56, 56 5 25, 25, 45, 75, 85
6 68 6 56, 56
7 72, 75 7
8 85, 88, 88 8 28, 38, 48, 68, 88, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 06-12-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 95
Giải bảy 565
Giải sáu 5674 0829 8753
Giải năm 3296
Giải tư 51255 70417 21301 55021 07956 38648 89452
Giải ba 45966 87874
Giải nhì 61787
Giải nhất 95471
Đặc biệt 043048
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 17 21 29 48 48 52 53 55
56 65 66 71 74 74 87 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 17 1 21, 71
2 21, 29 2 52
3 3 53
4 48, 48 4 74, 74
5 52, 53, 55, 56 5 55, 65, 95
6 65, 66 6 56, 66, 96
7 71, 74, 74 7 17, 87
8 87 8 48, 48
9 95, 96 9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XoSo88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XoSo88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn