XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 26-07-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 66
Giải bảy 627
Giải sáu 1829 4012 0569
Giải năm 7674
Giải tư 93593 98975 19889 41964 14152 49814 19273
Giải ba 00298 97377
Giải nhì 05258
Giải nhất 68914
Đặc biệt 692613
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
12 13 14 14 27 29 52 58 64
66 69 73 74 75 77 89 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12, 13, 14, 14 1
2 27, 29 2 12, 52
3 3 13, 73, 93
4 4 14, 14, 64, 74
5 52, 58 5 75
6 64, 66, 69 6 66
7 73, 74, 75, 77 7 27, 77
8 89 8 58, 98
9 93, 98 9 29, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 19-07-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 63
Giải bảy 217
Giải sáu 8209 1690 7963
Giải năm 1535
Giải tư 85775 07576 90303 63404 10085 01080 26042
Giải ba 18810 07829
Giải nhì 11166
Giải nhất 97033
Đặc biệt 481060
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 04 09 10 17 29 33 35 42
60 63 63 66 75 76 80 85 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 09 0 10, 60, 80, 90
1 10, 17 1
2 29 2 42
3 33, 35 3 33, 63, 63
4 42 4
5 5 35, 75, 85
6 60, 63, 63, 66 6 66, 76
7 75, 76 7 17
8 80, 85 8
9 90 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 12-07-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 61
Giải bảy 680
Giải sáu 6642 9624 0009
Giải năm 8213
Giải tư 79903 84814 17916 68890 65240 49610 42542
Giải ba 35666 05353
Giải nhì 34543
Giải nhất 30964
Đặc biệt 572412
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 09 10 12 13 14 16 24 40
42 42 43 53 61 64 66 80 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 10, 40, 80, 90
1 10, 12, 13, 14, 16 1 61
2 24 2 12, 42, 42
3 3 13, 43, 53
4 40, 42, 42, 43 4 14, 24, 64
5 53 5
6 61, 64, 66 6 16, 66
7 7
8 80 8
9 90 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 05-07-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 81
Giải bảy 571
Giải sáu 1073 5691 2089
Giải năm 1978
Giải tư 29026 78592 22287 56037 19205 95771 42101
Giải ba 41542 32580
Giải nhì 93462
Giải nhất 66209
Đặc biệt 391179
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 05 09 26 37 42 62 71 71
73 78 79 80 81 87 89 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 09 0 80
1 1 71, 71, 81, 91
2 26 2 42, 62, 92
3 37 3 73
4 42 4
5 5
6 62 6 26
7 71, 71, 73, 78, 79 7 37, 87
8 80, 81, 87, 89 8 78
9 91, 92 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-06-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 02
Giải bảy 532
Giải sáu 1225 8615 1728
Giải năm 7845
Giải tư 38991 58487 01273 38249 68811 18670 95241
Giải ba 62064 91141
Giải nhì 31850
Giải nhất 80914
Đặc biệt 661578
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
02 11 14 15 25 28 32 41 41
45 49 50 64 70 73 78 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 50, 70
1 11, 14, 15 1 11, 41, 41, 91
2 25, 28 2 02, 32
3 32 3 73
4 41, 41, 45, 49 4 14, 64
5 50 5 15, 25, 45
6 64 6
7 70, 73, 78 7 87
8 87 8 28, 78
9 91 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-06-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 93
Giải bảy 976
Giải sáu 7899 9951 4951
Giải năm 1078
Giải tư 92324 00222 85365 29294 58460 41609 89959
Giải ba 33129 45063
Giải nhì 16962
Giải nhất 55099
Đặc biệt 392195
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
09 22 24 29 51 51 59 60 62
63 65 76 78 93 94 95 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 60
1 1 51, 51
2 22, 24, 29 2 22, 62
3 3 63, 93
4 4 24, 94
5 51, 51, 59 5 65, 95
6 60, 62, 63, 65 6 76
7 76, 78 7
8 8 78
9 93, 94, 95, 99, 99 9 29, 59, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 14-06-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 55
Giải bảy 706
Giải sáu 4316 0986 4730
Giải năm 5376
Giải tư 49396 55956 17505 06150 20053 50997 29346
Giải ba 33940 58216
Giải nhì 97373
Giải nhất 13690
Đặc biệt 004009
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
05 06 09 16 16 30 40 46 50
53 55 56 73 76 86 90 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 09 0 30, 40, 50, 90
1 16, 16 1
2 2
3 30 3 53, 73
4 40, 46 4
5 50, 53, 55, 56 5 55
6 6 16, 16, 46, 56, 76, 86, 96
7 73, 76 7 97
8 86 8
9 90, 96, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 07-06-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 78
Giải bảy 009
Giải sáu 7128 7006 8112
Giải năm 2014
Giải tư 39816 60317 04203 89794 95502 14058 53889
Giải ba 45250 62823
Giải nhì 23260
Giải nhất 47999
Đặc biệt 272181
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
02 03 06 09 12 14 16 17 23
28 50 58 60 78 81 89 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 06, 09 0 50, 60
1 12, 14, 16, 17 1 81
2 23, 28 2 12
3 3 23
4 4 14, 94
5 50, 58 5
6 60 6 16
7 78 7 17
8 81, 89 8 28, 58, 78
9 94, 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 31-05-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 62
Giải bảy 592
Giải sáu 6867 6368 2284
Giải năm 0694
Giải tư 98860 64836 09249 68565 07973 46882 02120
Giải ba 04191 32026
Giải nhì 41430
Giải nhất 43144
Đặc biệt 956379
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
20 26 30 36 44 49 60 62 65
67 68 73 79 82 84 91 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 60
1 1 91
2 20, 26 2 62, 82, 92
3 30, 36 3 73
4 44, 49 4 44, 84, 94
5 5 65
6 60, 62, 65, 67, 68 6 26, 36
7 73, 79 7 67
8 82, 84 8 68
9 91, 92, 94 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 24-05-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 13
Giải bảy 280
Giải sáu 1679 6538 2540
Giải năm 0891
Giải tư 49020 93618 06188 17829 39026 19249 24620
Giải ba 78344 02689
Giải nhì 01941
Giải nhất 66405
Đặc biệt 013003
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 05 13 18 20 20 26 29 38
40 41 44 49 79 80 88 89 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 20, 20, 40, 80
1 13, 18 1 41, 91
2 20, 20, 26, 29 2
3 38 3 13
4 40, 41, 44, 49 4 44
5 5
6 6 26
7 79 7
8 80, 88, 89 8 18, 38, 88
9 91 9 29, 49, 79, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XoSo88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XoSo88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn