XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 18-10-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 07
Giải bảy 687
Giải sáu 6025 0588 7640
Giải năm 9536
Giải tư 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348
Giải ba 34728 06822
Giải nhì 75309
Giải nhất 53085
Đặc biệt 644064
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
07 09 11 21 22 25 28 36 40
43 48 57 64 75 84 85 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 40
1 11 1 11, 21
2 21, 22, 25, 28 2 22
3 36 3 43
4 40, 43, 48 4 64, 84
5 57 5 25, 75, 85
6 64 6 36
7 75 7 07, 57, 87
8 84, 85, 87, 88 8 28, 48, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 11-10-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 53
Giải bảy 797
Giải sáu 3810 2376 9287
Giải năm 1401
Giải tư 19868 99585 89107 89315 64459 49125 07534
Giải ba 46428 40847
Giải nhì 19225
Giải nhất 18279
Đặc biệt 172629
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 07 10 15 25 25 28 29 34
47 53 59 68 76 79 85 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 10
1 10, 15 1
2 25, 25, 28, 29 2
3 34 3 53
4 47 4 34
5 53, 59 5 15, 25, 25, 85
6 68 6 76
7 76, 79 7 47, 87, 97
8 85, 87 8 28, 68
9 97 9 29, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 04-10-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 52
Giải bảy 579
Giải sáu 3003 0245 7955
Giải năm 3946
Giải tư 83155 87338 18532 51951 25382 31994 95077
Giải ba 17422 10760
Giải nhì 06824
Giải nhất 45348
Đặc biệt 934122
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 22 22 24 32 38 45 46 48
51 52 55 55 60 77 79 82 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 60
1 1 51
2 22, 22, 24 2 22, 22, 32, 52, 82
3 32, 38 3
4 45, 46, 48 4 24, 94
5 51, 52, 55, 55 5 45, 55, 55
6 60 6 46
7 77, 79 7 77
8 82 8 38, 48
9 94 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-09-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 56
Giải bảy 781
Giải sáu 3448 8797 2209
Giải năm 6758
Giải tư 82916 84023 46217 07864 15401 82306 65528
Giải ba 26694 38730
Giải nhì 49593
Giải nhất 23014
Đặc biệt 968629
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 06 09 14 16 17 23 28 29
30 48 56 58 64 81 93 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 09 0 30
1 14, 16, 17 1 81
2 23, 28, 29 2
3 30 3 23, 93
4 48 4 14, 64, 94
5 56, 58 5
6 64 6 16, 56
7 7 17, 97
8 81 8 28, 48, 58
9 93, 94, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 20-09-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 99
Giải bảy 149
Giải sáu 0984 0464 4275
Giải năm 5869
Giải tư 65383 83045 84591 30730 17738 00735 63317
Giải ba 38622 35684
Giải nhì 53683
Giải nhất 33316
Đặc biệt 920143
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
16 17 22 30 35 38 43 45 49
64 69 75 83 83 84 84 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 16, 17 1 91
2 22 2 22
3 30, 35, 38 3 43, 83, 83
4 43, 45, 49 4 64, 84, 84
5 5 35, 45, 75
6 64, 69 6 16
7 75 7 17
8 83, 83, 84, 84 8 38
9 91, 99 9 49, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 13-09-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 73
Giải bảy 543
Giải sáu 2986 2068 8493
Giải năm 9097
Giải tư 59835 91572 89916 38637 61801 04051 14947
Giải ba 71340 28694
Giải nhì 59630
Giải nhất 25510
Đặc biệt 825912
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 10 12 16 30 35 37 40 43
47 51 68 72 73 86 93 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 30, 40
1 10, 12, 16 1 51
2 2 12, 72
3 30, 35, 37 3 43, 73, 93
4 40, 43, 47 4 94
5 51 5 35
6 68 6 16, 86
7 72, 73 7 37, 47, 97
8 86 8 68
9 93, 94, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 13-09-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 73
Giải bảy 543
Giải sáu 2986 2068 8493
Giải năm 9097
Giải tư 59835 91572 89916 38637 61801 04051 14947
Giải ba 71340 28694
Giải nhì 59630
Giải nhất 25510
Đặc biệt 825912
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 10 12 16 30 35 37 40 43
47 51 68 72 73 86 93 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 30, 40
1 10, 12, 16 1 51
2 2 12, 72
3 30, 35, 37 3 43, 73, 93
4 40, 43, 47 4 94
5 51 5 35
6 68 6 16, 86
7 72, 73 7 37, 47, 97
8 86 8 68
9 93, 94, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 06-09-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 29
Giải bảy 729
Giải sáu 2857 7686 8273
Giải năm 8044
Giải tư 13830 28430 12334 88088 11004 65631 66302
Giải ba 29179 51400
Giải nhì 30339
Giải nhất 04798
Đặc biệt 662001
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 01 02 04 29 29 30 30 31
34 39 44 57 73 79 86 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 02, 04 0 30, 30
1 1 31
2 29, 29 2
3 30, 30, 31, 34, 39 3 73
4 44 4 34, 44
5 57 5
6 6 86
7 73, 79 7 57
8 86, 88 8 88, 98
9 98 9 29, 29, 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 30-08-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 76
Giải bảy 556
Giải sáu 7105 8719 8326
Giải năm 2966
Giải tư 60610 57486 21207 43766 73833 13805 64691
Giải ba 75220 62655
Giải nhì 79812
Giải nhất 21753
Đặc biệt 249539
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
05 05 07 10 12 19 20 26 33
39 53 55 56 66 66 76 86 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05, 07 0 10, 20
1 10, 12, 19 1 91
2 20, 26 2 12
3 33, 39 3 33, 53
4 4
5 53, 55, 56 5 55
6 66, 66 6 26, 56, 66, 66, 76, 86
7 76 7
8 86 8
9 91 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 23-08-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 18
Giải bảy 384
Giải sáu 9850 5041 6378
Giải năm 5666
Giải tư 73447 66195 63013 46929 40870 63855 47015
Giải ba 41140 72878
Giải nhì 46267
Giải nhất 20991
Đặc biệt 759801
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 13 15 18 29 40 41 47 50
55 66 67 70 78 78 84 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 40, 50, 70
1 13, 15, 18 1 41, 91
2 29 2
3 3 13
4 40, 41, 47 4 84
5 50, 55 5 15, 55, 95
6 66, 67 6 66
7 70, 78, 78 7 47, 67
8 84 8 18, 78, 78
9 91, 95 9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XoSo88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XoSo88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn