XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 03-07-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 42
Giải bảy 861
Giải sáu 7916 0733 7550
Giải năm 0666
Giải tư 79834 76666 56287 64575 34524 57235 02903
Giải ba 49519 81675
Giải nhì 15310
Giải nhất 63413
Đặc biệt 333733
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 10 13 16 19 24 33 33 34
35 42 50 61 66 66 75 75 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10, 50
1 10, 13, 16, 19 1 61
2 24 2 42
3 33, 33, 34, 35 3 13, 33, 33
4 42 4 24, 34
5 50 5 35, 75, 75
6 61, 66, 66 6 16, 66, 66
7 75, 75 7 87
8 87 8
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-06-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 80
Giải bảy 876
Giải sáu 2309 1222 6676
Giải năm 0382
Giải tư 23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051
Giải ba 52031 28554
Giải nhì 51950
Giải nhất 73771
Đặc biệt 956041
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
05 08 08 09 22 31 41 50 51
52 54 61 71 76 76 80 82 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08, 08, 09 0 50, 80
1 1 31, 41, 51, 61, 71, 91
2 22 2 22, 52, 82
3 31 3
4 41 4 54
5 50, 51, 52, 54 5
6 61 6 76, 76
7 71, 76, 76 7
8 80, 82 8
9 91 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-06-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 15
Giải bảy 217
Giải sáu 2465 3521 6649
Giải năm 5486
Giải tư 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544
Giải ba 36065 66542
Giải nhì 28200
Giải nhất 16117
Đặc biệt 706847
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 11 15 17 17 21 23 42 44
47 49 52 57 65 65 68 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 11, 15, 17, 17 1 11, 21
2 21, 23 2 42, 52
3 3 23
4 42, 44, 47, 49 4 44
5 52, 57 5 15, 65, 65
6 65, 65, 68 6 86
7 7 17, 17, 47, 57
8 86, 88 8 68, 88
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 20-06-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 80
Giải bảy 952
Giải sáu 6970 8228 0649
Giải năm 1183
Giải tư 40694 87600 94069 65029 63838 94751 93637
Giải ba 29545 52308
Giải nhì 16914
Giải nhất 15131
Đặc biệt 523451
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 08 14 28 29 31 37 38 45
49 51 51 52 69 70 80 83 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 70, 80
1 14 1 31, 51, 51
2 28, 29 2 52
3 31, 37, 38 3 83
4 45, 49 4 14, 94
5 51, 51, 52 5 45
6 69 6
7 70 7 37
8 80, 83 8 28, 38
9 94 9 29, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 19-06-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 89
Giải bảy 264
Giải sáu 1326 3668 0948
Giải năm 7779
Giải tư 89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938
Giải ba 62908 92231
Giải nhì 29209
Giải nhất 34321
Đặc biệt 754412
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
08 09 12 15 21 26 31 34 35
38 38 48 49 64 68 79 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0
1 12, 15 1 21, 31
2 21, 26 2 12
3 31, 34, 35, 38, 38 3
4 48, 49 4 34, 64
5 5 15, 35
6 64, 68 6 26
7 79 7
8 89 8 38, 38, 48, 68, 98
9 98 9 49, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 13-06-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 11
Giải bảy 093
Giải sáu 4324 5961 5034
Giải năm 1978
Giải tư 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111
Giải ba 84593 94514
Giải nhì 74848
Giải nhất 13048
Đặc biệt 918703
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 03 11 11 14 23 24 34 48
48 61 76 78 78 85 85 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0
1 11, 11, 14 1 11, 11, 61
2 23, 24 2
3 34 3 23, 93, 93
4 48, 48 4 14, 24, 34
5 5 85, 85
6 61 6 76
7 76, 78, 78 7
8 85, 85 8 48, 48, 78, 78
9 93, 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 12-06-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 03
Giải bảy 826
Giải sáu 1715 7870 3383
Giải năm 4619
Giải tư 28342 74876 12367 20085 90637 08289 67585
Giải ba 90022 08026
Giải nhì 19714
Giải nhất 86447
Đặc biệt 125399
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 14 15 19 22 26 26 37 42
47 67 70 76 83 85 85 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 70
1 14, 15, 19 1
2 22, 26, 26 2 22, 42
3 37 3 03, 83
4 42, 47 4 14
5 5 15, 85, 85
6 67 6 26, 26, 76
7 70, 76 7 37, 47, 67
8 83, 85, 85, 89 8
9 99 9 19, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 06-06-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 35
Giải bảy 855
Giải sáu 9198 5282 2075
Giải năm 8312
Giải tư 03428 96671 20340 79329 51153 03491 66971
Giải ba 04463 94881
Giải nhì 21335
Giải nhất 81629
Đặc biệt 558222
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
12 22 28 29 29 35 35 40 53
55 63 71 71 75 81 82 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 12 1 71, 71, 81, 91
2 22, 28, 29, 29 2 12, 22, 82
3 35, 35 3 53, 63
4 40 4
5 53, 55 5 35, 35, 55, 75
6 63 6
7 71, 71, 75 7
8 81, 82 8 28, 98
9 91, 98 9 29, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 05-06-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 85
Giải bảy 684
Giải sáu 2686 8126 2989
Giải năm 9685
Giải tư 31779 46965 07626 97935 89722 24539 11044
Giải ba 95884 25016
Giải nhì 57604
Giải nhất 90531
Đặc biệt 048544
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
04 16 22 26 26 31 35 39 44
44 65 79 84 84 85 85 86 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 16 1 31
2 22, 26, 26 2 22
3 31, 35, 39 3
4 44, 44 4 44, 44, 84, 84
5 5 35, 65, 85, 85
6 65 6 16, 26, 26, 86
7 79 7
8 84, 84, 85, 85, 86, 89 8
9 9 39, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 30-05-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 65
Giải bảy 825
Giải sáu 3878 2210 7593
Giải năm 7259
Giải tư 97423 72849 53764 37800 55993 12309 80424
Giải ba 45191 68642
Giải nhì 97724
Giải nhất 50579
Đặc biệt 091793
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 09 10 23 24 24 25 42 49
59 64 65 78 79 91 93 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09 0 10
1 10 1 91
2 23, 24, 24, 25 2 42
3 3 23, 93, 93, 93
4 42, 49 4 24, 24, 64
5 59 5 25, 65
6 64, 65 6
7 78, 79 7
8 8 78
9 91, 93, 93, 93 9 49, 59, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XoSo88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XoSo88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn