XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 22-02-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 64
Giải bảy 747
Giải sáu 4058 3611 9787
Giải năm 3976
Giải tư 37053 88733 27703 55807 71990 14935 67683
Giải ba 73195 33242
Giải nhì 84853
Giải nhất 67286
Đặc biệt 665420
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 07 11 20 33 35 42 47 53
53 58 64 76 83 86 87 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0 20, 90
1 11 1 11
2 20 2 42
3 33, 35 3 33, 53, 53, 83
4 42, 47 4 64
5 53, 53, 58 5 35, 95
6 64 6 76, 86
7 76 7 47, 87
8 83, 86, 87 8 58
9 90, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 15-02-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 04
Giải bảy 655
Giải sáu 4054 6315 7466
Giải năm 5456
Giải tư 42070 70895 62630 21143 87797 94413 04146
Giải ba 22125 33324
Giải nhì 43982
Giải nhất 42681
Đặc biệt 741223
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
04 13 15 23 24 25 30 43 46
54 55 56 66 70 81 82 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 30, 70
1 13, 15 1 81
2 23, 24, 25 2 82
3 30 3 13, 23, 43
4 43, 46 4 04, 24, 54
5 54, 55, 56 5 15, 25, 55, 95
6 66 6 46, 56, 66
7 70 7 97
8 81, 82 8
9 95, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 08-02-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 33
Giải bảy 251
Giải sáu 8972 6773 8219
Giải năm 3184
Giải tư 53218 17591 84772 48466 57843 63882 72045
Giải ba 67583 98976
Giải nhì 82557
Giải nhất 21638
Đặc biệt 400289
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
18 19 33 38 43 45 51 57 66
72 72 73 76 82 83 84 89 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 18, 19 1 51, 91
2 2 72, 72, 82
3 33, 38 3 33, 43, 73, 83
4 43, 45 4 84
5 51, 57 5 45
6 66 6 66, 76
7 72, 72, 73, 76 7 57
8 82, 83, 84, 89 8 18, 38
9 91 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 01-02-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 69
Giải bảy 769
Giải sáu 9407 1157 9749
Giải năm 2052
Giải tư 60121 44619 30467 12988 16065 56863 23391
Giải ba 91961 24094
Giải nhì 69584
Giải nhất 20673
Đặc biệt 197979
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
07 19 21 49 52 57 61 63 65
67 69 69 73 79 84 88 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 19 1 21, 61, 91
2 21 2 52
3 3 63, 73
4 49 4 84, 94
5 52, 57 5 65
6 61, 63, 65, 67, 69, 69 6
7 73, 79 7 57, 67
8 84, 88 8 88
9 91, 94 9 19, 49, 69, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 25-01-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 78
Giải bảy 588
Giải sáu 5914 8924 0403
Giải năm 5902
Giải tư 57074 26239 71810 94659 17134 38222 85699
Giải ba 64624 71994
Giải nhì 52399
Giải nhất 44828
Đặc biệt 142954
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
02 03 10 14 22 24 24 28 34
39 54 59 74 78 88 94 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 10
1 10, 14 1
2 22, 24, 24, 28 2 22
3 34, 39 3
4 4 14, 24, 24, 34, 54, 74, 94
5 54, 59 5
6 6
7 74, 78 7
8 88 8 28, 78, 88
9 94, 99, 99 9 39, 59, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 18-01-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 89
Giải bảy 052
Giải sáu 9661 1499 6108
Giải năm 3544
Giải tư 30108 20633 62939 75521 14156 72257 57828
Giải ba 25176 25620
Giải nhì 78351
Giải nhất 68470
Đặc biệt 103791
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
08 08 20 21 28 33 39 44 51
52 56 57 61 70 76 89 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0 20, 70
1 1 21, 51, 61, 91
2 20, 21, 28 2 52
3 33, 39 3 33
4 44 4 44
5 51, 52, 56, 57 5
6 61 6 56, 76
7 70, 76 7 57
8 89 8 28
9 91, 99 9 39, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 11-01-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 80
Giải bảy 120
Giải sáu 3774 0339 5988
Giải năm 5948
Giải tư 69717 88728 08362 27136 16643 65550 62519
Giải ba 82744 43600
Giải nhì 09434
Giải nhất 47687
Đặc biệt 234196
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 17 19 20 28 34 36 39 43
44 48 50 62 74 80 87 88 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20, 50, 80
1 17, 19 1
2 20, 28 2 62
3 34, 36, 39 3 43
4 43, 44, 48 4 34, 44, 74
5 50 5
6 62 6 36, 96
7 74 7 17, 87
8 80, 87, 88 8 28, 48, 88
9 96 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 04-01-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 70
Giải bảy 901
Giải sáu 5339 6916 5558
Giải năm 7835
Giải tư 61013 71418 54618 36026 23462 91879 34151
Giải ba 83028 84272
Giải nhì 97736
Giải nhất 14712
Đặc biệt 328464
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 12 13 16 18 18 26 28 35
36 39 51 58 62 64 70 72 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 70
1 12, 13, 16, 18, 18 1 51
2 26, 28 2 12, 62, 72
3 35, 36, 39 3 13
4 4 64
5 51, 58 5 35
6 62, 64 6 16, 26, 36
7 70, 72, 79 7
8 8 18, 18, 28, 58
9 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-12-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 87
Giải bảy 251
Giải sáu 8027 6681 1295
Giải năm 9537
Giải tư 24470 00258 49392 43830 12472 41741 38392
Giải ba 81612 51491
Giải nhì 21806
Giải nhất 67724
Đặc biệt 293480
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
06 12 24 27 30 37 41 51 58
70 72 80 81 87 91 92 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 70, 80
1 12 1 41, 51, 81, 91
2 24, 27 2 12, 72, 92, 92
3 30, 37 3
4 41 4 24
5 51, 58 5 95
6 6
7 70, 72 7 27, 37, 87
8 80, 81, 87 8 58
9 91, 92, 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-12-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 31
Giải bảy 208
Giải sáu 5993 0847 7614
Giải năm 7206
Giải tư 21590 68885 46329 46357 64059 68497 58583
Giải ba 43404 09093
Giải nhì 82651
Giải nhất 09385
Đặc biệt 917885
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
04 06 08 14 29 31 47 51 57
59 83 85 85 85 90 93 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 08 0 90
1 14 1 31, 51
2 29 2
3 31 3 83, 93, 93
4 47 4 14
5 51, 57, 59 5 85, 85, 85
6 6
7 7 47, 57, 97
8 83, 85, 85, 85 8
9 90, 93, 93, 97 9 29, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XoSo88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XoSo88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn